Katalog gmin

Bedlno

Gmina Bedlno położona jest w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim pomiędzy drogą krajową nr 92 Warszawa-Poznań, a doliną rzeki Bzury wchodzącą w skład Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i obszaru chronionego Natura 2000. Gmina Bedlno jest największą gminą w powiecie pod względem powierzchni, która to wynosi 126 km kw. Obszar gminy podzielony jest na 39 sołectw, w których zamieszkuje ok. 6000 osób. W skład gminy wchodzi 85 miejscowości.

więcej →

Dąbrowice

Gmina Dąbrowice wchodzi w skład województwa łódzkiego należy do powiatu kutnowskiego. Usytuowana jest pomiędzy kilkoma jednostkami podziału samorządowego: od zachodu graniczy z gminami Chodów i Przedecz w województwie wielkopolskim, od północy z gminą Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim, od wschodu z gminą Nowe Ostrowy w województwie łódzkim, a od południa z gminą i miastem Krośniewice województwie łódzkim. Położenie Gminy Dąbrowice na obszarze województwa łódzkiego jest perfekcyjne.

więcej →

Gmina Kutno

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Kutno, które jest stolicą powiatu kutnowskiego. Gmina Kutno leży w odległości 60 km na północ od głównego ośrodka wojewódzkiego – miasta Łodzi oraz w odległości ok. 120 km na zachód od Warszawy.

więcej →

Krośniewice

Gmina Krośniewice leży na styku historycznych regionów: Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza. Gmina Krośniewice położona jest w województwie łódzkim, w południowo-zachodniej części powiatu kutnowskiego, 14 km na zachód od Kutna. Od północy graniczy z gminą Dąbrowice oraz z gminą Nowe Ostrowy, od wschodu z gminą Kutno, od południa z gminami Daszyna i Grabów (powiat łęczycki),a od zachodu z gminą Chodów (powiat kolski, województwo wielkopolskie).

więcej →

Krzyżanów

Gmina Krzyżanów leży w w północnej części województwa łódzkiego na granicy Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, w odległości 15 km od geometrycznego środka naszego kraju. Zajmuje obszar 103 km2 i dzieli się na 31 sołectw zamieszkiwanych przez 4.396 osób. Położona w niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich: 65 km od Płocka, 54 km od Łodzi oraz 122 km od Warszawy.

więcej →

Kutno

Kutno leży na pograniczu krain geograficznych i historycznych (Mazowsza, Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Wielkopolski ). Przez miasto przepływa uchodząca do rzeki Bzury Ochnia. Kutno jest stolicą powiatu kutnowskiego, obejmującego 11 gmin.

więcej →

Łanięta

Gmina Łanięta położona jest na północnych rubieżach województwa łódzkiego. Posiada nieźle rozwiniętą sieć dróg z bardzo uczęszczanym traktem tranzytowym Krośniewice – Gostynin.

więcej →

Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy położona jest w województwie łódzkim w północno – zachodniej części powiatu kutnowskiego na granicy Mazowsza i Kujaw. Leży w centrum Polski, 6 km od skrzyżowania głównych dróg krajowych (Warszawa- Poznań (A-2) i Gdańsk – Katowice (A-1) i przy linii kolejowej Kutno - Gdańsk.

więcej →

Oporów

Gmina Oporów ma charakter rolniczy, przeważa produkcja roślinna i zwierzęca, na blisko 3000 hektarów uprawia się głównie pszenicę i jęczmień, poza tym buraki cukrowe, ziemniaki i rośliny strączkowe. w produkcji zwierzęcej przeważa chów bydła i trzody chlewnej. Na terenie gminy nie ma żadnego przemysłu, stąd jest to teren przyjazny ekologicznie. Gmina stanowi potencjalną bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spożywczego.

więcej →

Powiat Kutnowski

Powiat Kutnowski leży niemalże w geomatrycznym środku Polski u zbiegu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych: drogi nr 1 (Gdańsk-Wiedeń), drogi nr 2 (Berlin-Warszawa-Moskwa) oraz linii kolejowej E-20, która łączy Paryż z Moskwą.

więcej →

Strzelce

mina Strzelce (do 1953 gmina Sójki ) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Siedziba gminy to Strzelce. Według danych z 31 grudnia 2007 29, gminę zamieszkiwało 4141 osób. Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

więcej →

ZGRK

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony w 1993 roku. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym. W jego skład wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku. Zarząd Związku jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie.

więcej →

Żychlin

Żychlin leży na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. W roku 1331 miejscowość najechali Krzyżacy. Spalili oni większość osady wraz z niewielkim drewnianym zameczkiem. Żychlin prawa miejskie uzyskał już w roku 1397. Zdecydowany rozwój miejscowości przypadł w połowie XIX wieku.

więcej →

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?