Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”

Starostwo Powiatowe 2015-07-31 12:33 Kategoria: Strategie

Zarząd Powiatu w Kutnie, ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 sierpnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KUTNOWSKIEGO ZWANYCH „STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „STRATEGII ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Projekt niniejszej Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczono poniżej.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno lub pocztą elektroniczną na adres a.chmielecka@powiatkutno.eu lub złożyć osobiście w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.

Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz instytucje i podmioty z terenu powiatu kutnowskiego, zainteresowane aktualizacją przedmiotowego dokumentu.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Projekt
Formularz zgłaszania opinii

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?