KANCELARIA PATENTOWA I PRAWNA INTELLECTPOL Sławomir Nowicki

KANCELARIA PATENTOWA I PRAWNA INTELLECTPOL Sławomir Nowicki

Poszerzony opis działalności KANCELARII PATENTOWEJ I PRAWNEJ INTELLECTPOL

Badania zdolności rejestracyjnej, przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestracyjnej znaków towarowych. Zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), w trybie wspólnotowym w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz, dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi innych państw, prowadzenie procesu rejestracji krajowych w zagranicznych urzędach patentowych. Odnawianie praw ochronnych na znaki towarowe, rejestracji wzorów przemysłowych, patentów. Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS). Sporządzanie listów ostrzegawczych.
Prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA). Prowadzenie postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Przygotowywanie umów (w tym umów licencyjnych), prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw. Naruszenia prawa autorskiego oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Kompleksowa obsługa prawna firmy.

Historia KANCELARII PATENTOWEJ I PRAWNEJ INTELLECTPOL

KANCELARIA PATENTOWA I PRAWNA INTELLECTPOL założona została przez Sławomira Nowickiego prawnika i rzecznika patentowego w 2013 roku w odpowiedzi na brak specjalistycznej i całościowej obsługi prawnej w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obecnie z Kancelarią współpracuje rzecznik patentowy Karol Matusiak oraz radca prawny Filip Dziedzic. Kancelaria Patentowa i Prawna Intellectpol posiada duży potencjał rozwojowy. INTELLECTPOL jest kancelarią oferującą profesjonalne usługi w zakresie własności przemysłowej oraz doradztwa prawnego gwarantując kompleksową obsługę prawną i patentową. W zależności od potrzeb zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin: inżynierów, prawników oraz rzeczników patentowych.

Adres:Podczachy 27, 99-300 Kutno
Miasto:Podczachy
Gmina:Kutno
NIP:7751568839
REGON:100150245
PKD:69.10.Z
Telefon/Fax:(+48) 608 574 446
E-mail:s.nowicki@intellectpol.pl
Strona WWW:www.intellectpol.pl/
;

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?