Łanięta

Gmina Łanięta położona jest na północnych rubieżach województwa łódzkiego. Posiada nieźle rozwiniętą sieć dróg z bardzo uczęszczanym traktem tranzytowym Krośniewice – Gostynin.

Jak większość miejscowych gmin jest typowo rolnicza. Przeważa produkcja zbóż i roślin okopowych oraz hodowla bydła. Z przeszłości zachowało się tutaj kilka interesujących obiektów zabytkowych. Na wyróżnienie zasługuje zespół dworski w Łaniętach obejmujący dawny dwór oraz wyremontowany zameczek romantyczny i czworaki, położony w obszernym parku krajobrazowym z 1. poł. XIX w, który obecnie przechodzi rewaloryzację. Sporą osobliwość stanowią pozostałości zespołu cukrowni złożone z rządcówki, magazynu oraz trzech domów robotniczych. Najcenniejszym zabytkiem Łaniąt jest zespół sakralny złożony z XVII-wiecznego kościoła oraz XIX-wiecznej dzwonnicy.
W Suchodębiu zachował się XIX-wieczny pałac. Z tego samego okresu pochodzi okalający go park. Doskonale zachowany jest zespół dworski we Franciszkowie, dziś siedziba Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Parki podworskie spotkać można również w Chrośnie i Święcinach.

Z terenem obecnej gminy Łanięta związanych było kilka osób zasłużonych dla polskiej kultury i życia społecznego. W Chrośnie urodzili się: Stanisław Ostrowski (1846–1908) – prawnik i wydawca oraz Wojciech Wyganowski (1905–1990) – pisarz. Ze Święcinek pochodził Tadeusz Dzierzbicki (1881–1905) – rewolucjonista, działacz PPS, natomiast z Suchodębia Franciszek Urbański (1891–1949) – działacz związkowy, jeden ze skazanych w słynnym procesie „szesnastu”. Właścicielem Suchodębia do 1939 r. był Marian Kiniorski (1868–1943) – działacz polityczny i publicysta, który gościł tu m.in: Władysława Reymonta, Zenon Przesmyckiego-Miriama, Stefana Krzywoszewskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Weyssenhoffa. W 1905 r. w pałacu w Kątach przebywał Henryk Sienkiewicz, który wcześniej wygłosił odczyt w Kutnie. W Łaniętach pochowany został Michał Gliszczyński (1766–1835) – właściciel Kutna i działacz polityczno-gospodarczy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

 

Dane statystyczne:

Powierzchnia (km kw.): 54,76
Struktura powierzchni (ha):
użytki rolne: 4 670
grunty orne: 4 566
łąki i pastwiska: 43
lasy i grunty orne: 332
akweny: brak

Ludność (ogółem): 2 517
kobiet: 1 219
mężczyzn: 1 298

Liczba gospodarstw rolnych: 432

Infrastruktura techniczna:
melioracje (proc. gruntów): 95
wodociągi (kmb): 67,6
przyłącza wodociągowe (liczba gospodarstw): 561
kanalizacja (kmb): 18,3
telefonia stacjonarna (liczba abonentów): brak danych

Budżet w roku 2012 (PLN)
dochody: 9 435 963
wydatki: 8 473 702
w tym inwestycje: 2 712 068

Wskaźnik bezrobocia (proc.): 17

Opieka społeczna:
placówki: 1
liczba podopiecznych (ogółem): 346
wydatki (PLN): 424 700,00

Szkolnictwo:
szkoły średnie: brak
gimnazja: 1
szkoły podstawowe: 1

Placówki kulturalne: 2
domy kultury: 1
kina: brak
muzea: brak
biblioteki: 1

Liczba podmiotów gospodarczych (ogółem): 70
produkcyjnych: 2
handlowo-usługowych: 68
z kapitałem zagranicznym: brak
Współpraca zagraniczna: brak

Lista sołtysów wraz z sołectwami:

 1. Domżał Irena - Łanięta

 2. Chojnacki Tomasz - Suchodębie

 3. Klat Krzysztof - Chrosno

 4. Olesiński Wiktor - Wola Chruścińska

 5. Matusiak Monika - Wilkowia

 6. Kruszyński Zenon - Świeciny

 7. Witczak Renata - Kąty

 8. Szczęsny Tomasz - Budy Nowe

 9. Staniszewski Romuald - Witoldów

 10. Kubiak Krzysztof - Juków

 11. Studziński Bogdan - Rajmundów

 12. Rybska Leongina - Anielin

 13. Janiak Piotr - Zgoda

Lista wybranych radnych:

Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Oleradzki

Radni Gminy Łanięta:

 1. Jurkowski Krzysztof

 2. Kawczyński Maciej

 3. Kubiak Sylwia

 4. Małas Paweł

 5. Michalski Mariusz

 6. Michalski Zdzisław

 7. Pasikowski Marek

 8. Ściślewski Andrzej

 9. Stańdo Dorota

 10. Studziński Marek

 11. Wojtalik Marzena

 12. Woźniak Wiesław

 13. Ziółkowska Bożena

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?