Żychlin

Żychlin leży na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. W roku 1331 miejscowość najechali Krzyżacy. Spalili oni większość osady wraz z niewielkim drewnianym zameczkiem. Żychlin prawa miejskie uzyskał już w roku 1397. Zdecydowany rozwój miejscowości przypadł w połowie XIX wieku.

Rozbudowa miasta wynikała z sąsiedztwa linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej, rozpoczęcia działalności Cukrowni „Walentynów” i „Dobrzelin”. Zabytkowe pozostałości dawnych cukrowni, możemy oglądać nawet dziś. Tuż pod Żychlinem, do dziś działa cukrownia „Dobrzelin”, która obchodziła niedawno jubileusz 160 lat działalności. W 1921 r. na bazie zabudowań nieczynnej cukrowni „Walentynów”, powstała fabryka „Polskie Zakłady Elektrotechniczne”. Do lat 90. XX wieku była ona jednym z największych w Polsce zakładów przemysłu elektrotechnicznego. Obecnie na tym terenie działają cztery firmy rodzime, ale także te o zagranicznym rodowodzie (włoskim, duńskim i francuskim).

Gospodarka – Główne sektory gospodarki na terenie Gminy Żychlin jest przemysł i rolnictwo. Od wielu lat obserwuje się stopniowy stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W Żychlinie wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych najwięcej działa w obszarze usług i handlu. Na terenie Gminy występują również duże zakłady przemysłowe i produkcyjne. Dominujące branże to elektromaszynowa i spożywcza. W dziedzinach technicznych funkcjonują: „Emit”, „Fabryka Transformatorów”, „Dima”, „Micel”, „Energetyk” i „Narmod”. W branży spożywczej „Cukrownia Dobrzelin”, producent czekolady „Union Chocholate”, producent pasz „Provimi”, producent alkoholi tradycyjnych „Okovita”, grupa producentów rolnych „Aura” i młyny zbożowe „Aspol”. Na terenie Gminy funkcjonuje również producent opakowań drewnianych „Węgrzynowscy” oraz duża szkółka drzew i krzewów ozdobnych „Ważyńscy”. Poza polskim kapitałem, w Żychlinie zadomowili się inwestorzy z Włoch, Rosji, Danii, Francji, USA i Holandii.

Turystyka – W pobliżu Żychlina znajduje się wiele ciekawych miejsc, które warto zwiedzić. Zaledwie 5 minut jazdy samochodem od centrum Żychlina, położone jest Muzeum – Zamek w Oporowie. Jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych obiektów w Polsce. Należy do późnogotyckich rycerskich siedzib obronnych, wznoszonych na terenach nizinnych. Budowla usytuowana jest na wyspie, z sylwetką murów odbijających się w wodach fosy, tworzy niepowtarzalny, malowniczy obraz, dopełniany starodrzewem krajobrazowego parku. W sąsiedztwie Żychlina znajduje się również Skansen w Maurzycach, w którym zgromadzone są zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Szczególnie ciekawą atrakcja zwłaszcza dla osób zainteresowanych myślą inżynieryjno-techniczną może być zabytkowy most na rzece Słudwi, który jest pierwszy na świecie drogowym mostem spawanym.

Ciekawostki – Od kilku lat prowadzone są liczne inwestycje. Zmodernizowano Stary Rynek miasta, którego zabudowa pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Wybudowano nowe obiekty sportowe i nowoczesne place zabaw oraz tereny rekreacyjne.
Ważnym obszarem działania samorządu jest wzmacnianie oferty inwestycyjnej. W trosce o inwestorów powstała podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki korzyściom i ułatwieniom dla przedsiębiorców, przy wsparciu ze środków publicznych, mogą powstać nowe zakłady.

      Powierzchnia - 76,65 km2

      Liczba ludności/demografia - stan na dzień 03.09.2013
      12 538 osób (kobiet- 6 535 , mężczyzn- 6 003)

      Ludność według wieku: 
                0 - 15lat – 1 636 osób
                16-65lat – 4 607 osób
                > 65 lat – 10 518 osób

Rada Miejska 20102014
Przewodnicząca
Rady
Elżbieta Tarnowska
 
Wiceprzewodniczący Rady
Robert Arkadiusz Witeczek
 
Członkowie Rady
1.   Krzysztof Jarosław Falkowski
2.   Matylda Iwona Jakubowska-Czaja
3.   Józef Kowalski
4.   Leszek Kwiatkowski
5.   Agnieszka Liwarska
6.   Jadwiga Melcher
7.   Zofia Barbara Pilarska
8.   Elżbieta Wanda Sikora
9.   Ewa Stańczak
10. Mieczysław Studziński
11. Aneta Urbańska
12. Paweł Jan Wachowiak
13. Rafał Zajączkowski

Władze Gminy:
       Burmistrz Gminy - Grzegorz Ambroziak
       Zastępca Burmistrza - Zbigniew Gałązka
       Sekretarz Gminy - Waldemar Bartochowski
       Skarbnik Gminy - Emilia Rajewska
       Zastępca Skarbnika Gminy - Genowefa Stasiak

  • Adres Urzędu Miasta - ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

  • Numery telefonów -   (+48-24) 285-10-06
                                      (+48-24) 285-10-18

  • Fax                             ( +48-24)285-26-83

  • Adres mailowy -                  sekretariat@gminazychlin.pl

  • Adres strony internetowejwww.gminazychlin.pl

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?