Powiat Kutnowski

Powiat Kutnowski leży niemalże w geomatrycznym środku Polski u zbiegu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych: drogi nr 1 (Gdańsk-Wiedeń), drogi nr 2 (Berlin-Warszawa-Moskwa) oraz linii kolejowej E-20, która łączy Paryż z Moskwą.

Powiat położony jest w północnej części województwa łódzkiego.

W jego administracyjnych granicach zbiegają sie odrębne regiony geograficzne - Równina Kutnowska oddzielona od zachodu morenami kutnowskimi od Wysoczyzny Kłodawskiej, a rzeką Bzurą od Równiny Łowicko-Błońskiej.
Kutno - stolicę powiatu od Łodzi dzieli 58 km, a od Warszawy 125 km. Liczący około 105 tys. mieszkańców powiat złożony jest z 11 gmin - 8 wiejskich (Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, gm. Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce) i 3 miast (Krośniewice, Kutno, Żychlin).

Powiat Kutnowski to znakomity obszar rolniczy, obdarowany żyznymi glebami, ale co za tym idzie niskim stopniem zalesienia. Spośród 886 km2 powierzchni powiatu użytki rolne stanowią 85% areału, a lasy tylko 4,8%.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?