Przetargi

Powiększ

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

admin 2015-01-20 15:34 Kategoria: Przetargi

STAROSTA KUTNOWSKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277 o pow. 0,0460 ha, położonej w Kutnie, przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 35, uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00004202/6.

więcej →

OGŁOSZENIE RSM PIONIER

dodał:j.c. 2014-12-11 14:28 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:Bolesława Chrobrego 16/95 37,90 m2 – III piętro 2p+k wartość rynkowa lok.89.100,00 zł

więcej →

O G Ł O S Z E N I E

dodał:j.c. 2014-12-02 09:19 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Kołłątaja 10, Chodkiewicza 1, Chodkiewicza 3, Chodkiewicza 5, Chodkiewicza 5A, Kościuszki 17 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2015 roku. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2015 r.

więcej →

O G Ł O S Z E N I E

dodał:j.c. 2014-05-19 14:49 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i remontu rampy przy budynku biurowo – usługowym RSM „PIONIER” przy ul. Staszica 21 w Kutnie w 2014 roku.

więcej →
Powiększ

Przebudowa i remont rampy

RSM Pionier 2014-04-18 10:53 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i remontu rampy przy budynku biurowo – usługowym RSM „PIONIER” przy ul. Staszica 21 w Kutnie w 2014 roku.

więcej →
Powiększ

PRZETARG - Przebudowa drogi

admin 2014-03-24 19:53 Kategoria: Przetargi

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej (dojazdowej do pól) w miejscowości Gołębiew Stary i Gołębiew Nowy -etap II, na nieruchomościach nr 111 i 102 w obrębie Gołębiew, gmina Kutno.

więcej →
Powiększ

Przetarg ustny nieograniczony

UM Kutno 2014-03-19 14:06 Kategoria: Przetargi

Prezydent Miasta Kutno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kutnie przy ul. Wilczej 13.

więcej →
Powiększ

OGŁOSZENIE

Pionier 2014-01-13 10:42 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku.

więcej →
Powiększ

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Kutno 2014-01-02 11:12 Kategoria: Przetargi

Urząd Gminy Kutno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

więcej →
 < 1 2 3 4 > 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?