Projekty unijne

Powiększ

Dofinansowanie projektów dotyczących szkolnictwa zawodowego

W.Ż. 2014-03-26 14:29 Kategoria: Projekty unijne

Zakończył się nabór wniosków do PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. O dofinansowanie mogły się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

więcej →
Powiększ

Nabór wniosków do PO KL Poddziałanie 8.1.2 – wsparcie dla NAUCZYCIELI

W.Ż. 2014-03-18 13:26 Kategoria: Projekty unijne

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

więcej →

Środki unijne na inwestycje

Włodzimierz Żurawik 2013-10-25 14:50 Kategoria: Projekty unijne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiła II w 2013 r. i jednocześnie ostatni w tym działaniu nabór wniosków. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od 4 do 29 listopada 2013 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

więcej →

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?