Aktualności

Powiększ

„Program e-Podatki”

s.p. 2013-09-27 20:47 Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Finansów realizuje projekty związane z budową systemu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektów: e-Deklaracje 2, e-Podatki oraz e-Rejestracja.

więcej →
Powiększ

Wsparcie dla MŚP

s.p. 2013-09-27 20:44 Kategoria: Aktualności

Gwarancja de minimis – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego /BGK/ od 6 m-cy realizuje rządowy program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z którego dotychczas skorzystało ok. 16 500 przedsiębiorców.

więcej →
Powiększ

Czas na giełdę?

Małgorzata Budnicka 2013-09-25 14:45 Kategoria: Aktualności

W opinii wiceprezesa jednego z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych, działających również w Polsce, Petera Bodisa, światowa i polska gospodarka najgorsze mają już za sobą.

więcej →
Powiększ

Przemysł w górę

Małgorzata Budnicka 2013-09-25 14:30 Kategoria: Aktualności

Instytut ekonomiczny NBP opublikował 19 września cokwartalny raport na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wynika z niego, że po raz pierwszy od wielu miesięcy, drugi kwartał br. przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury.

więcej →
Powiększ

Kutnowski Klaster Technologiczny

Zbigniew Chrząstek 2013-09-25 14:05 Kategoria: Aktualności

Kutnowski Klaster Technologiczny w Kutnie powstał na mocy porozumienia jego członków z dnia 5 stycznia 2011 roku. KLASTER skupia przedsiębiorstwa branży mechanicznej i przemysłowej zlokalizowane głównie na terenie województwa łódzkiego i zajmujące się w większości produkcją podzespołów, jak i całych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie.

więcej →
Powiększ

Sejm obraduje

Jerzy Ceranowski 2013-09-25 11:44 Kategoria: Aktualności

Dzisiaj odbywa się 90-te posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,a w porządku obrad pierwsze czytania m.in następujących ustaw: 1/O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

więcej →

Kliencie uważaj!

Małgorzata Budnicka 2013-09-25 08:47 Kategoria: Aktualności

Kliencie uważaj!! Inspekcja Handlowa, w 2012 roku przeprowadziła na terenie całego kraju 23 tys. kontroli. Ponad trzy tysiące z nich, to wynik zawiadomień, które wpłynęły od konsumentów a dotyczących niewłaściwej jakości sprzedawanych towarów niewiadomego pochodzenia bądź źle oznaczone.

więcej →

W Siedlcach nie lubią Pini

Jerzy Ceranowski 2013-09-24 11:58 Kategoria: Aktualności

Przytaczam za internetową stroną sejmową (www.sejm.gov.pl/‎)korespondencję posła z Siedlec z ministerstwem rolnictwa...czynię to dlatego,że interpelacja dotyczy znanej( i często w lokalnych mediach występującej) kutnowskiej firmy. Sami oceńcie argumenty dwóch stron(przy czym dyskusja toczy się bez reprezentacji Kutna).

więcej →

Konkurs na składanie wniosków

s.p. 2013-09-24 10:30 Kategoria: Aktualności

Konkurs na składanie wniosków – Poddziałanie 8.1.1 POKL w woj. łódzkim. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr POKL/I/8.1.1/13 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII.

więcej →
Początek  < 110 111 112 113 > 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?