Aktualności

Powiększ

Ojciec musi też...

Jerzy Ceranowski 2013-10-02 08:26 Kategoria: Aktualności

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2010 r.

więcej →
Powiększ

Województwo Łódzkie emituje obligacje

Jerzy Ceranowski 2013-10-02 08:12 Kategoria: Aktualności

Na postawie uchwały nr XL/755/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 r. Województwo Łódzkie w 2013 roku wyemituje obligacje w wysokości 20.000.000 zł(20.000 szt o wartości nominalnej 1000 zł) z terminem zapadalności 8 lat. Propozycja nabycia będzie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie nie mniejszej niż 100.

więcej →
Powiększ

Artykuł inauguracyjny

Krzysztof Debich 2013-10-01 11:35 Kategoria: Aktualności

Dzisiaj, tj. 01.10.2013 roku, uruchamiamy internetowe, profesjonalne narzędzie wspierania biznesu, jakim jest Portal Gospodarczy Powiatu Kutnowskiego. Cechą współczesnego świata jest nadmiar i rozproszenie informacji. Powoduje to utrudnienia w dostępie do niej. Niejednokrotnie jest to barierą rozwoju firm.

więcej →
Powiększ

Największa gospodarka świata w kłopotach

M.B. 2013-10-01 11:32 Kategoria: Aktualności

Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił projekt budżetu, przyjęty wcześniej przez Izbę Reprezentantów. Republikanom i Demokratom nie udało się porozumieć w tej kluczowej dla Ameryki sprawie. Rok budżetowy w USA rozpoczyna się 1 października. Rząd amerykański od dziś nie będzie miał prawnych możliwości wydawania pieniędzy budżetowych. Nieprzyjęcie budżetu oznacza więc, że dojdzie do zamknięcia urzędów rządowych. Grozi to paraliżem całego sektora publicznego.

więcej →
Powiększ

„Program e-Podatki”

s.p. 2013-09-27 20:47 Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Finansów realizuje projekty związane z budową systemu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektów: e-Deklaracje 2, e-Podatki oraz e-Rejestracja.

więcej →
Powiększ

Wsparcie dla MŚP

s.p. 2013-09-27 20:44 Kategoria: Aktualności

Gwarancja de minimis – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego /BGK/ od 6 m-cy realizuje rządowy program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z którego dotychczas skorzystało ok. 16 500 przedsiębiorców.

więcej →
Powiększ

Czas na giełdę?

Małgorzata Budnicka 2013-09-25 14:45 Kategoria: Aktualności

W opinii wiceprezesa jednego z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych, działających również w Polsce, Petera Bodisa, światowa i polska gospodarka najgorsze mają już za sobą.

więcej →
Powiększ

Przemysł w górę

Małgorzata Budnicka 2013-09-25 14:30 Kategoria: Aktualności

Instytut ekonomiczny NBP opublikował 19 września cokwartalny raport na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wynika z niego, że po raz pierwszy od wielu miesięcy, drugi kwartał br. przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury.

więcej →
Powiększ

Kutnowski Klaster Technologiczny

Zbigniew Chrząstek 2013-09-25 14:05 Kategoria: Aktualności

Kutnowski Klaster Technologiczny w Kutnie powstał na mocy porozumienia jego członków z dnia 5 stycznia 2011 roku. KLASTER skupia przedsiębiorstwa branży mechanicznej i przemysłowej zlokalizowane głównie na terenie województwa łódzkiego i zajmujące się w większości produkcją podzespołów, jak i całych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie.

więcej →
Początek  < 109 110 111 112 > 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?