Aktualności

Rada Strategii

Jerzy Ceranowski 2013-10-04 08:36 Kategoria: Aktualności

Nawiązując do wcześniejszej informacji o uroczystym rozpoczęciu prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 - 2020 (nasz artykuł "Maszyna ruszyła") przedstawiam pełną listę osób zaproszonych przez Prezydenta do udziału w Radzie Strategii.

więcej →

Krajowy System Usług informuje

Dodał: j.c. 2013-10-03 14:45 Kategoria: Aktualności

Bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony własności przemysłowej Urząd Patentowy RP uprzejmie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony własności przemysłowej, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 8 i 9 października 2013 r.

więcej →
Powiększ

Maszyna ruszyła

Jerzy Ceranowski 2013-10-03 11:33 Kategoria: Aktualności

Wczoraj punktualnie o godzinie 14.00 w obecności ponad 130 osób w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się uroczysta inauguracja prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2020. Prezydent Zbigniew Burzyński podkreślił ważność posiadania Strategii dla potrzeb rozwoju miasta. Prezydent miasta zaprosił do Rady Strategii ponad 130 osób reprezentujących różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

więcej →
Powiększ

Stopy procentowe bez zmian

M.B. 2013-10-03 11:27 Kategoria: Aktualności

Rada Polityki Pieniężnej, na październikowym posiedzeniu, podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 2,5%.

więcej →
Powiększ

Sprawdź kondycję polskiego budownictwa - Zapraszamy do udziału w konferencji MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2013

Małgorzata Budnicka 2013-10-02 13:46 Kategoria: Aktualności

Najlepszą okazją do poznania kondycji branży budowlanej jest uczestnictwo w konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2013 organizowanej przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. To już szesnasta edycja wydarzenia, które rokrocznie zbiera przedstawicieli sektora chcących zaczerpnąć informacji o bieżących wynikach budownictwa, trendach i prognozach na przyszłość.

więcej →
Powiększ

Niespodzianki w ustawie o VAT

Jerzy Ceranowski 2013-10-02 09:15 Kategoria: Aktualności

Od 1 października obowiązuje Ustawa z dnia 26 lipca. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W dość zawiłych treściowo meandrach ustawy można zauważyć dwie zmiany. Jedna z nich dotyczy przekazywania wyrobów spożywczych za wyjątkiem alkoholu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

więcej →
Powiększ

Ojciec musi też...

Jerzy Ceranowski 2013-10-02 08:26 Kategoria: Aktualności

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2010 r.

więcej →
Powiększ

Województwo Łódzkie emituje obligacje

Jerzy Ceranowski 2013-10-02 08:12 Kategoria: Aktualności

Na postawie uchwały nr XL/755/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 r. Województwo Łódzkie w 2013 roku wyemituje obligacje w wysokości 20.000.000 zł(20.000 szt o wartości nominalnej 1000 zł) z terminem zapadalności 8 lat. Propozycja nabycia będzie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie nie mniejszej niż 100.

więcej →
Powiększ

Artykuł inauguracyjny

Krzysztof Debich 2013-10-01 11:35 Kategoria: Aktualności

Dzisiaj, tj. 01.10.2013 roku, uruchamiamy internetowe, profesjonalne narzędzie wspierania biznesu, jakim jest Portal Gospodarczy Powiatu Kutnowskiego. Cechą współczesnego świata jest nadmiar i rozproszenie informacji. Powoduje to utrudnienia w dostępie do niej. Niejednokrotnie jest to barierą rozwoju firm.

więcej →
Powiększ

Największa gospodarka świata w kłopotach

M.B. 2013-10-01 11:32 Kategoria: Aktualności

Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił projekt budżetu, przyjęty wcześniej przez Izbę Reprezentantów. Republikanom i Demokratom nie udało się porozumieć w tej kluczowej dla Ameryki sprawie. Rok budżetowy w USA rozpoczyna się 1 października. Rząd amerykański od dziś nie będzie miał prawnych możliwości wydawania pieniędzy budżetowych. Nieprzyjęcie budżetu oznacza więc, że dojdzie do zamknięcia urzędów rządowych. Grozi to paraliżem całego sektora publicznego.

więcej →
Początek  < 109 110 111 112 113 > 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?