Aktualności

Kolejne szkolenie w Regionalnej Izbie Gospodarczej

dodał:j.c. 2015-03-26 07:42 Kategoria: Szkolenia / Kursy / Konferencje

SAMOCHODY SŁUŻBOWE W FIRMIE po zmianach na 2015 r.; wprowadzanie procedur lub innych zasad korzystania z samochodów w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i podatkowego (CIT, PIT, VAT i ZUS )

                                      Szanowni Państwo!

            Wiele firm posiada w swoim majątku samochody wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, które powierza swoim pracownikom lub innym zatrudnionym osobom w celu wykorzystania przy wykonywaniu zadań służbowych. Jednocześnie wielu pracodawców, w jakimś przynajmniej zakresie (oficjalnie, półoficjalnie lub zgoła nieoficjalnie) zezwala tym osobom na wykorzystanie samochodów do ich celów prywatnych. Niektórzy relacje te formalizują a inni nie. Jednak większość podmiotów pozostawiała tę sferę całkowicie poza obszarem regulacji wewnętrznych, co niestety może być przyczyną określonych kłopotów, zwłaszcza natury podatkowej. Są też podmioty, które tworzą zasady używania samochodów w firmie, ponieważ zdecydowały się, po zmianach w przepisach VAT obowiązujących od kwietnia 2014 r., odliczać 100 % VAT. Są to jednak procedury, które niekoniecznie uwzględniają bezpieczeństwo podatkowe w zakresie PIT i CIT, zachodzi zatem potrzeba odpowiedniego dopasowania rozwiązań do wymogów wszystkich przepisów podatkowych. Tym bardziej, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów z nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Również nieprzemyślane konstrukcje w zakresie formalizowania relacji mogą prowadzić do powstania ryzyk podatkowych. Ryzyka te są związane z ewentualnym brakiem rozpoznania przychodów u pracowników (i innych osób), choćby z powodu błędnej wyceny wartości świadczeń, jak i z ewentualnym nieuprawnionym zaliczeniem określonych wydatków do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa. To ostatnie może być spowodowane brakiem należytej kontroli nad wydatkami firmy związanymi z tymi samochodami. Problematyka używania samochodów w firmie, jest zatem istotnym obszarem bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Szkolenie to ma zaś na celu omówienie głownie uwarunkowań prawno-podatkowych związanych z kształtowaniem polityki używania samochodów w firmie (w tym szczególnie poprzez tworzenie odpowiednich procedur) w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oraz bezpieczeństwa ogólo-prawnego pracodawcy..

 1. Uwagi zasadnicze na temat przedmiotu szkolenia.
 1. Co jest korzystniejsze prawnie i podatkowo w 2015 r. – wprowadzać zasady korzystania z samochodów służbowych, czy też nie; procedura, czy brak jasnych reguł ? 
 2. Po co kształtować politykę używania samochodów w firmie w 2015 r. ?
 3. Wymagania polityki samochodowej dla potrzeb VAT od 2014 r., a wymagania dla potrzeb PIT i CIT – czy może to być jedna procedura w 2015 r.?
 4. Czy dla potrzeb prawidłowego wykonania obowiązków wobec ZUS i NFZ konieczne jest wprowadzanie procedur korzystania z samochodów ?
 5. Korzyści z posiadania procedury lub innych zasad korzystania z samochodów w firmie w 2015 r.
 6. Czy procedura korzystania z samochodów w firmie musi być dokumentem obszernym i czy można wprowadzić procedurę uproszczoną ?
 7. Co należy brać pod uwagę tworząc procedury samochodowe w 2015 r. ?
 8. Dlaczego każda firma powinna mieć własną indywidualnie dopracowaną procedurę, a nie przyjętą według obiegowego wzoru (np. z Internetu) ?

I Uwagi szczegółowe. 

 1. Czy i kiedy używanie samochodu służbowego powoduje, że pracownik uzyskuje przychody podatkowe podlegające opodatkowaniu w 2015 r. ?
 2. Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników dla kwestii używania samochodów w firmie.   
 3. Kiedy powstają przychody podatkowe z tytułu korzystania z samochodów firmowych przez członków zarządu lub innych funkcjonariuszy spółki w 2015 r. ?
 4. Jakie sytuacje nie wymagają opodatkowania w przypadku wykorzystania samochodów służbowych w 2015 r. ?
 5. Używanie karty flotowej a przychody pracownika. 
 6. Zasady wyceny przychodów u pracowników z używania samochodów służbowych na cele prywatne w 2014 r, i nowe regulacje w 2015 r. – różnice i ryzyka podatkowe.
 7. Zasady wyceny przychodów u innych osób niż pracownicy z używania samochodów służbowych na cele prywatne w 2014 r, a nowe regulacje w 2015 r. – zleceniobiorcy i osoby na umowie o dzieło, menedżerowie na kontrakcie, członkowie zarządu spółek kapitałowych, członkowie rad nadzorczych spółek i innych osób prawnych.
 8. Używanie samochodów do celów prywatnych, a naliczanie i pobór składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r.
 9. Wyrażanie zgody na używanie samochodów służbowych w celach prywatnych – kiedy zgoda wywołuje i jakie skutki podatkowe ?
 10. Wskazywanie zakresu, w jakim pracownik może wykorzystywać samochód prywatnie – ograniczenia, zakazy i nakazy.
 11. Kwestie istotne dla rozliczania kosztów podatkowych pracodawcy w 2015 r i za 2014 r.
 12. Uwagi ogólne i szczegółowe na temat - jak należy budować procedurę lub inne zasady korzystania z samochodów w firmie ?
 13. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., a kwestia używania samochodów w firmie, w tym obowiązek tworzenia stosownych procedur dla samochodów dających prawo odliczania 100% podatku VAT.
 14. Odliczanie od kwietnia 2014 r. 50% VAT (samochody które nie są używane wyłącznie do działalności gospodarczej), a kwestia rozliczania w kosztach podatkowych nieodliczonego podatku VAT, kosztów eksploatacji oraz odpisów amortyzacyjnych od tych samochodów.  
 15. Wyodrębnienie w procedurze regulacji poświęconej sprawom eksploatacji, napraw i ubezpieczeń samochodów – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów.
 16. Zasady odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy, a skutki podatkowe.
 17. Zawieranie umów z pracownikami w sprawie wykorzystania samochodów.
 18. Zasady rozliczeń podróży służbowych odbywanych samochodami służbowymi – skutki podatkowe dla pracownika i pracodawcy.
 19. Analiza aktualnego orzecznictwa sądowego i interpretacji Ministra Finansów w zakresie dotyczącym rozliczeń podatkowych używania samochodów służbowych w firmie.

                  WYKŁAD POPROWADZI

                                 PAWEŁ RYBACZYK – DORADCA PODATKOWY

Prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r. ( początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 14 lat w spółkach doradztwa podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapewniamy serwis kawowy i lunch.

Termin:          15 kwietnia 2015 r. godz. 9.00 – 14.00

Miejsce:          Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie

Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, Sala Konferencyjna

Koszt:             Firmy członkowskie – 300 zł/os

                        Firmy nieczłonkowskie – 350 zł/os

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z danej firmy udzielamy  10 % rabatu!

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie  Formularza Zgłoszeniowego  i przesłanie go do Biura Izby faksem lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia      Inne szczegóły i Formularz zgłoszeniowy na stronie:http://rig.kutno.pl                       

 13 kwietnia 2015 roku.

Wszelkich informacji udzielają:

Wiesław Antoniak – Dyrektor Biura RIG w Kutnie;

Klaudia Wierzbicka – pracownik adm.-biur. 

Tel.; ( 024) 355-90-09  

Fax.; (024) 355-80-08

ZAPRASZAMY

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?