Aktualności

Fair Play w województwie łódzkim bez kutnowskich akcentów

j.c. 2015-03-25 15:33 Kategoria: Aktualności

Powiększ

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego po raz siedemnasty przyznano certyfikaty oraz statuetki przedsiębiorstwom oraz urzędom „Fair Play” w województwie łódzkim. W tym roku zaszczytny tytuł trafił do 33 firm oraz pięciu gmin. Tym razem niestety nie ma gmin ani firm z powiatu kutnowskiego.Dla otarcia łez warto przypomnieć,że miasto Kutno taki laur otrzymało już dwukrotnie.

Regionalna gala odbyła się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Moniuszki.Organizatorzy przypomnieli,że celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą samorządową i państwową. Podczas uroczystej gali marszałek województwa łódzkiego - Witold Stępień podkreślił,że jest to dobrze wyselekcjonowane grono osób, dla których nadrzędnym celem nie jest pieniądz, ale satysfakcja klienta i pracownika - w przypadku firm; czy mieszkańca i inwestora - w przypadku samorządów.
-Wiem, że dla was przedsiębiorców liczy się etyka w biznesie, wywiązywanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów, terminowość i solidność wobec klientów, a nawet właściwe relacje z konkurencją. Dla obecnych tutaj i wyróżnionych samorządowców na pierwszym miejscu są solidność i rzetelność oraz utrzymanie najwyższych standardów w obsłudze inwestora i właściwe podejście do interesantów – podsumował marszałek.
Przy tej okazji marszałek poinformował również o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie unijne. W rozpoczętej perspektywie finansowej do roku 2020 województwo łódzkie ma zagwarantowane 2 mld 256 mln euro. Jest to czwarta najwyższa kwota w Polsce wśród województw i o blisko 650 mln euro więcej niż w poprzednim okresie programowania. Szczególny nacisk położony będzie na wspieranie innowacyjności, sfery badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną oraz aktywizację życia społecznego. Dużym wsparciem objęte zostaną też kwestie dotyczące zatrudnienia i edukacji, a także infrastruktura ochrony środowiska i transportowa.

Czyli jak to się zwykło mówić:trzeba brać,kiedy dają.

Źródło:lodzkie.pl

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?