Aktualności

RSM Pionier ogłasza przetarg...

dodał:j.c. 2015-03-18 10:48 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni, pomieszczeń gospodarczych, stolarki oraz białkowanie korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul.: Chodkiewicza 1, 3, 5, 5a, Kościuszki 17, Kołłątaja 10 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2015 roku. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19   lub   24/355 26 21 ).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację : 
PKO BP S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  1.04.2015r. do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z a r z ą d

Kutno 18.03.2015 r.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?