Aktualności

RIG zaprasza na kolejne szkolenie

dodał:j.c. 2015-03-10 14:15 Kategoria: Szkolenia / Kursy / Konferencje

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT 2015. Podatek od towarów i usług – aktualne problemy oraz planowane zmiany na 2015 r.

W tym roku podatnicy podatku od towarów i usług muszą zmierzyć się z kilkoma niezależnymi pakietami zmian, które wprowadzają kolejne nowelizacje, w tym – co szczególnie znamienne – kompleksowa nowelizacja Ordynacji Podatkowej dotycząca w szczególnym zakresie tego podatku. W stosunku do zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług zostaną wprowadzone podwyższone odsetki za zwłokę wynoszące 200% stawki podstawowej, co w nowym świetle stawia prawo do korekty deklaracji, które w tym podatku będzie szczególnie dyskryminowane. W najbliższym czasie zakończy się proces legislacyjny powyższych zmian. Przedmiotem szkolenia będą również aktualne problemy dotyczące fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku.
Oto szczegółowy program tego szkolenia:
1. Rozszerzenie zakresu zastosowania procedury VAT marża na sprzedaż majątku podatników, w tym zbycie środków trwałych (art. 120 ustawy).
2. Rozszerzenie zakresu opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w związku z prawem do odliczenia przy nabyciu części składowych do przekazywanych towarów (art. 7 ust. 2 ustawy).
3. Ograniczenie zwolnienia przedmiotowego w stosunku do dostawy towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy).
4. Fakturowanie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy (zmiana art. 17 stawy).
5. Utrata prawa do odliczenia w przypadku nabycia towarów i usług przez podmiot, do którego ma zastosowanie art. 108 ustawy.
6. Częściowe odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących użytkowania samochodów osobowych i innych pojazdów (art. 86a ustawy).
7. Korekta in plus podatku naliczonego w przypadku zbycia pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2015 r. (art. 90b ustawy).
8. Pełne odliczenie podatku w przypadku pojazdów zgłoszonych na podstawie     VAT-26: co jest przyczyną niewielkiej ilości zgłoszeń?
9. Obowiązek zakupu i zastosowania kas rejestrujących od dnia 1 marca 2015 r. w przypadku stołówek pracowniczych oraz pakietów medycznych zakupionych przez pracodawcę – zasada       i wyjątki.
10. Utrata prawa do odliczenia w przypadku zakupu towarów i usług, w tym zwłaszcza paliw silnikowych, kwestionowanych przez organy kontrolne - definicja zakupów w dobrej wierze.
11. Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie czynności nietypowych związanych             z zastosowaniem krajowego „odwrotnego obciążenia” (faktury netto).
12. Dokumentowanie WNT i importu usług oraz zakupu towarów wymienionych w załączniku: czy możemy dalej wystawiać faktury wewnętrzne?
13. Ograniczenia w korygowaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7R w związku z podwyższeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych: kiedy obowiązuje 200% stawka?
14. Odwrotne obciążenie – zmiany od dnia 1 lipca 2015 r.
15. Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy – zmiany od dnia 1 lipca 2015 r.
16. Ulga na złe długi od dnia 1 lipca 2015 r.
17. Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2016 r. zasad określania pre-wskaźnika.

WYKŁAD POPROWADZI

Paweł Bębenek
Ceniony wykładowca i praktyk, doradca podatkowy, który ponad 16-to letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w największych polskich spółkach doradztwa podatkowego – Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o., prowadząc wykłady otwarte i zamknięte zarówno w zakresie podatku VAT jak i w podatku akcyzowym. Obecnie jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Prawnej i Podatkowej Ferretti Bębenek. Autor i współautor wielu książek, w tym komentarzy z zakresu podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz innych podatków i opłat lokalnych. Jest także autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w periodykach naukowych, Gazecie Podatkowej wydawnictwa GOFIN, a także w ogólnopolskich dziennikach (Rzeczypospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o udziale                                        w szkoleniu.

Zapewniamy serwis kawowy i lunch.

Termin:          26 marca 2015 r. godz. 09.00 – 14.00

Miejsce:         Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie

Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, Sala Konferencyjna

Koszt:            Firmy członkowskie –  330 zł/os

                        Firmy nieczłonkowskie – 390 zł/os

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z danej firmy udzielamy  10 % rabatu!

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go do Biura Izby faksem lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 marca  2015 roku.

Wszelkich informacji udzielają:

Wiesław Antoniak – Dyrektor Biura RIG w Kutnie

Klaudia Wierzbicka – pracownik administracyjno-biurowy

Tel.: ( 024) 355-90-09; 

Fax.: (024) 355-80-08

            ZAPRASZAMY

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?