Aktualności

RSM Pionier - OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DODAŁ:J.C. 2015-02-20 10:06 Kategoria: Przetargi

Powiększ

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie parkingów, remont chodników i dróg osiedlowych przy budynkach: Warszawskie Przedmieście 15, Grunwaldzka 12a – 12c, Chrobrego 16 - 14, Wilcza 1, Jana Pawła II 3, Oś. Olimpijska, Oś. Dąbrowskiego, Reja 8 - 10, Skłodowskiej 69 - Hallera 4 - Sikorskiego 8, Rejtana 36, 38 - Maczka 19 - Sikorskiego 9, Tarnowskiego 40, 42 - Północna 59 dla RSM „Pionier” dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2015 roku.

Termin realizacji do dnia 30  października  2015 r.

 

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  123,00 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19   
lub   24/355 26 21 ).

 

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  PKO BP S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  10.03.2015r. do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Z a r z ą d

Kutno 18.02.2015 r.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?