Aktualności

RIG zaprasza na szkolenie

dodał:j.c. 2015-02-04 11:06 Kategoria: Szkolenia / Kursy / Konferencje

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy na rok 2015.

                                                   Prawo Pracy 2015

Zmiany w przepisach prawa, nowości w orzecznictwie oraz wykładni urzędowej

1. Nowe zasady poddawania pracowników badaniom profilaktycznym w 2015 r.:

 • Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne po 01.04.2015 r.
 • W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł odstąpić od poddawania pracownika wstępnym badaniom lekarskim?
 • Jakie kryteria stosować przy ustalaniu, iż warunki pracy w nowym miejscu pracy są tożsame z warunkami na dotychczasowym stanowisku pracy?
 • W jakich sytuacjach konieczne będzie ponowne poddania pracownika badaniom wstępnym?
 • Jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie w świetle nowych przepisów?
 • Czy można stosować nowe rozwiązania prawne do orzeczeń lekarskich wydanych przed datą wejścia w życie nowelizacji?
 • Pisemna umowa z jednostką medycyny pracy i jej wpływ na ważność orzeczenia wydanego w następstwie badań profilaktycznych;
 • Zmiana stanowiska a ważność dotychczasowych badań lekarskich;
 • Szczególne zasady poddawania badaniom lekarskim pracowników niepełnosprawnych;
 • Badania pracowników używających pojazdy do celów służbowych,
 • Zakres badań profilaktycznych osób świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego.

2. Umowy o pracę na czas określony w świetle projektowanych zmian oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego:

 • Nowe ograniczenia - maksymalnie 3 umowy na czas określony, których łączny okres nie przekroczy 33 miesięcy;
 • Jak zmienią się okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
 • Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony – czy konieczne będzie uzasadnienie wypowiedzenia?
 • Zmiana stanu prawnego a umowy trwające w dacie wejścia w życie zmian;
 • Co powinien uczynić pracodawca, aby przygotować firmę do zmiany stanu prawnego?
 • Jakich umów o pracę dotyczy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2014 r.?
 • Na czym polega przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony?
 • Skutki przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony w przypadku zatrudnienia, które już ustało, oraz zatrudnienia, które w dalszym ciągu jest kontynuowane;
 • Jakie roszczenia mogą podnieść pracownicy w oparciu o wskazaną uchwałę Sądu Najwyższego i jak się przed nimi uchronić?

3. Czas pracy w 2015 r.:

 • Wymiar czasu pracy i długie weekendy w 2015 r.
 • Problemy z rozliczaniem pracy nadliczbowej w elastycznych rozkładach czasu pracy;
 • Jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego, aby nie wywoływało to pracy nadliczbowej oraz nie powodowało naruszania przepisów o czasie pracy?
 • Harmonogram czasu pracy w nowym stanie prawnym – termin podania do wiadomości i okres obejmowany jego treścią;
 • Kontrowersje wokół zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie miesiąca – stanowisko PIP i MPIPS;
 • Najczęstsze naruszenia przepisów o czasie pracy w świetle opinii i sprawozdań PIP;
 • Jak powinien postąpić pracodawca, gdy pracownik nie chce dnia wolnego w zamian za pracę w „sobotę”?
 • Planowane zmiany w zasadach rekompensowania pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

4. Urlopy wypoczynkowe, uprawnienia rodzicielskie w 2015 r.:

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych w danym roku kalendarzowym, zasady sporządzania planu urlopów, czy można plan urlopów sporządzać na okres krótszy niż rok kalendarzowy?
 • Zasady informowania pracowników o urlopie zaległym, udzielenie pracownikowi urlopu zaległego;
 • Urlop wypoczynkowy pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym bądź innym okresie nieobecności w pracy, który wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego;
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego;
 • Ustalanie uprawnień urlopowych pracownika, który przedstawił dokumenty potwierdzające staż urlopowy z opóźnieniem;
 • Czy można udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, gdy złoży wniosek z naruszeniem ustawowego terminu?
 • Czy pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, wychowawczego itp. może w tym czasie wykonywać pracę zarobkową?
 • W jakich przypadkach rodzice mogą wykorzystywać urlopy związane z rodzicielstwem w tym samym czasie?
 • Koniec umowy a prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • Przypadki nietypowe związane z udzielaniem zwolnień okolicznościowych (np. kto jest babką/dziadkiem pracownika);
 • W jakim czasie od zdarzenia pracownik może domagać się udzielenia zwolnienia okolicznościowego?

5. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne:

 • Czym się różni termin rozpoczęcia pracy od daty nawiązania stosunku pracy?
 • Jak postąpić z pracownikiem, który pomimo zawartej umowy o pracę, nie stawił się w pracy?
 • Ile umów o pracę na okres próbny można zawrzeć z jednym pracownikiem, a ile umów o pracę „na zastępstwo”?
 • Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego, a jak pracownika, którego miejsce wykonywania pracy jest zmienne?
 • W jakich sytuacjach można z własnym pracownikiem zawrzeć kilka umów o pracę bądź umowę cywilnoprawną równolegle z umową o pracę?
 • Kontrole ZUS i PIP w zakresie nieprawidłowego zastosowania umowy o dzieło oraz umowy zlecenia – jak ustrzec się powszechnych błędów?
 • Analiza najnowszego orzecznictwa oraz rozstrzygnięć stanów spornych w zakresie kwalifikacji umowy o dzieło jako umowy zlecenie bądź stosunku pracy.

 

                  WYKŁAD POPROWADZI                  

Marcin Grzelak - Praktyk specjalizujący się w problematyce prawa pracy, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapewniamy serwis kawowy i lunch.

Termin:          26 luty 2015 r. godz. 09.00 – 14.00

Miejsce:         Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie

Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, Sala Konferencyjna

Koszt:            Firmy członkowskie – 200 zł/os

                        Firmy nieczłonkowskie – 250 zł/os

 W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z danej firmy udzielamy  10 % rabatu!

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go do Biura Izby faksem lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 lutego 2015 roku.(formularz do pobrania na stronie www.rig.kutno.pl)

Wszelkich informacji udzielają:

Wiesław Antoniak – Dyrektor Biura RIG w Kutnie;

Klaudia Wierzbicka – pracownik administracyjno-biurowy

Tel.; ( 024) 355-90-09; 

Fax.; (024) 355-80-08                                                                                                                ZAPRASZAMY

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?