Aktualności

Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015

dodał:j.c. 2015-02-04 09:02 Kategoria: Szkolenia / Kursy / Konferencje

Kapitał na rozwój– nowe możliwości 2015 19 lutego 2015 | Łódź, Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231 Szanowni Państwo, Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Aby dynamicznie zwiększać wielkość produkcji, wprowadzać innowacyjne technologie, poszerzać rynki zbytu – trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Szanując Państwa czas podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy Państwu sposoby rozwiązania powyższego problemu.
Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie, ułatwiony dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz fundusze private equity i venture capital. Firmom rozpoczynającym działalność zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;

 • południowy – planujemy 4 interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków / case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Konferencja dedykowana jest dużym, średnim, małym oraz micro firmom poszukującym różnych źródeł finansowania planowanych inwestycji.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Henryka Bochniarz
Prezydent
Konfederacja Lewiatan

9:30 - 10:00  Rejestracja, kawa powitalna

Otwarcie konferencji 

10:00 - 10:10  Przemysław Andrzejak, Prezes, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA

10:10 - 10:40 Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego 

10:40 - 11:55

Kredyt technologiczny – Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego

Finansowanie bankowe – podstawowe źródło pozyskania kapitału na rozwój
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

Anioły Biznesu – kluczowy element finansowania start-up’ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan 

11:55 - 12:10 Przerwa kawowa

12:10 - 12:55 Warsztaty fakultatywne cz.1

warsztat 1

Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG – specyfika instrumentu

 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy

 • Efekty realizacji Kredytu technologicznego

 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020

 • Współpraca z bankiem – niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK  

 • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo

 • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki

 • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać

 • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE  

12:55 - 13:40 Warsztaty fakultatywne cz.2

warsztat 3

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Paweł Malicki, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć

 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę

 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?

 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?

 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już na samym początku?

 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 4

Business Angels – Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu

 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu

 • Jak przebiega proces inwestycyjny

 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

13:40 - 14:25 Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?