Aktualności

RSM Pionier - Ogłoszenie o przetargu

dodał:j.c. 2015-01-30 08:04 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń placów zabaw dla RSM „Pionier” w Kutnie.

Termin realizacji do dnia 31 maja  2015 r.

Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,    ( tel. 24/355 26 19    lub   24/355 26 21 ).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :
Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. do godz. 1200.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z a r z ą d

Kutno, dnia 29.01.2015r.                                          

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?