Aktualności

RSM Pionier - OGŁOSZENIE

dodał:j.c. 2015-01-30 07:58 Kategoria: Przetargi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji budynku przy ul. Maczka 19/Rejtana 38 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w 2015 rok.

Termin realizacji  do dnia 30 września 2015 roku.

 

Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19 , 24 355 26 23).
Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :
Pekao  S.A.  Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.02.2015 roku do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Z a r z ą d

Kutno, dnia  29.01.2015 r.

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?