Aktualności

Pierwszy przetarg ustny

dodał:j.c. 2015-01-12 14:22 Kategoria: Nieruchomości

STAROSTA KUTNOWSKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277 o pow. 0,0460 ha, położonej w Kutnie, przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 35, uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00004202/6.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 18 lutego 2015r. o godzinie 1130.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 253 369,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Szczegółowe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 12 (tel. 24 355 47 15).

 

 

 

 

 

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?