Aktualności

Piąty przetarg ustny

dodał:j.c. 2015-01-12 14:20 Kategoria: Nieruchomości

STAROSTA KUTNOWSKI ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa., oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 o pow. 1,6720 ha, położonej Sójkach (gmina Strzelce, w pobliżu węzła „Sójki” autostrady A-1), uregulowana w księdze wieczystej LD1K/00003403/8.

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 19 lutego 2015r. o godzinie 1130.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 131 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 12 (tel. 24 355 47 15).


 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?