Aktualności

Korzyści z ochrony patentowej, czyli co przedsiębiorca wiedzieć powinien.

Sławomir Nowicki 2013-10-18 12:47 Kategoria: Porady prawne

Powiększ

Przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej w swojej działalności mają do czynienia z ochroną własności intelektualnej, w praktyce występuje pytanie – Jakie korzyści ochrona własności intelektualnej przynieść może mnie i mojej firmie?

Niewiele osób sobie zdaje sprawę z faktu, że własność przemysłowa otacza nas w życiu codziennym, wystarczy otworzyć lodówkę zobaczymy tam znaki towarowe i wzory przemysłowe np. masło, butelka. Myjemy się gąbką, mydłem oznaczone są znakami towarowymi i są wzorami przemysłowymi. W garażu również spotkamy znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty. Wychodzimy na ulice widzimy reklamy, budynki - to wszystko jest własnością przemysłową i intelektualną. Wszyscy mamy telefony komórkowe, ale czy wiemy że taki telefon jest jednocześnie objęty ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego i ochroną patentową ?

Nie wdając się w skomplikowane wywody na temat szeroko pojętej własności intelektualnej i przemysłowej, możemy powiedzieć, że gdy mówimy o własności intelektualnej i przemysłowej najczęściej myślimy o patentach, wzorach użytkowych oraz przemysłowych, znakach towarowych, projektach wynalazczych oraz utworach chronionych prawem autorskim.

Istotne dla przedsiębiorcy jest to, że każde z wyżej wymienionych praw można wycenić ponieważ są to również prawa o charakterze majątkowym np. prawo ochronne do znaku towarowego, prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego

Departament Rejestrów Urzędu Patentowego prowadzi księgę rejestrów dla objętych prawem ochronnym znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych czy chronionych wzorów użytkowych i patentów. Księga rejestrowa prowadzona przez Urząd Patentowy pełni rolę, obrazowo ujmując, taką samą jak księga wieczysta dla nieruchomości - są tam wpisy dotyczące zastawów, udzielonych licencji lub sprzedaży. Chronione znaki towarowe, wzory przemysłowe mogą być przedmiotem zastawu - przecież czynimy nakłady na marketing firmy, produktu czy usługi, mamy pewien udział w rynku – to wszystko można wycenić, sprzedać, zastawić uczynić przedmiotem licencji czy aportu.

Chroniąc naszą własność intelektualną i przemysłową w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory przemysłowe) w skrócie ang. OHIM, mamy monopol, inaczej mówiąc żaden podmiot nie może wprowadzić do obrotu produktu takiego samego lub podobnego w takim stopniu, że mógłby wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę usługi lub produktu, co do źródła pochodzenia. Pomoc prawną w omawianym zakresie mogą nieść jedynie wyspecjalizowane kancelarie prawne, najlepiej kancelarie patentowe po przeprowadzeniu odpowiednich badań (prowadzonych najlepiej przed wprowadzeniem produktu na rynek) inaczej w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu naruszającego czyjeś prawa np. zarejestrowany znak towarowy czy wzór przemysłowy (nawet taki, który nie jest w Polsce w obrocie) narażamy się na postępowanie sądowe. W obecnych czasach, kiedy deregulacja profesjonalnych pełnomocników zatacza coraz szersze kręgi, spotkać możemy kancelarie "od wszystkiego", warto wiedzieć, że prawnicy też się specjalizują, a specjalistą w sprawach własności przemysłowej jest rzecznik patentowy (zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym ustawowo, ang. patent attorney).

Reasumując, jeżeli wprowadzamy do obrotu produkt lub usługę – warto zainteresować się sprawami własności intelektualnej i przemysłowej, kiedy przedsiębiorca wprowadza do obrotu produkt lub usługę ponosi koszty wprowadzenia do obrotu, koszty reklamy i promocji – powinien też zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne zwłaszcza, że nie poniesie z tytułu rejestracji w Urzędzie Patentowym wysokich kosztów (np. opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego w Polsce wynosić może  550 zł, wzoru przemysłowego 300 zł, ochrona we wszystkich krajach UE w związku z rejestracją w Urzędzie Harmonizacją Rynku Wewnętrznego znaku towarowego 900 Euro, natomiast rejestracją wzoru przemysłowego 350 Euro), zapewnia sobie jednak bezpieczeństwo prawne związane z objęciem ochroną, nazwijmy roboczo: „ochroną patentową” swoich produktów lub usług. Ponadto, możliwość obciążenia zastawem, udzielenia licencji lub też łatwiejszą sprzedażą np. znaku tow. lub wzoru przemysłowego stwarza możliwość szybszego rozwoju albo zmniejszenia ryzyka lub porażki rynkowej.

W następnym artykule poruszymy problematykę właściwości Urzędu Patentowego RP, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (ang. OHIM) oraz Europejskiego Urzędu Patentowego, procedury zapewniające ochronę międzynarodową naszej własności oraz problematykę wprowadzania do obrotu produktów innowacyjnych przez polskich przedsiębiorców w obliczu wolnorynkowej konkurencji oraz wyjaśnimy czym w praktyce jest patent, wzór użytkowy i wzór przemysłowy.

Sławomir Nowicki
rzecznik patentowy
KANCELARIA PATENTOWA I PRAWNA INTELLECTPOL
http://intellectpol.pl

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?