Aktualności

RSM PIONIER - Przetarg

admin 2014-01-07 10:50 Kategoria: Nieruchomości

Powiększ

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie.

OGŁOSZENIE

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

  1. Oś. Łąkoszyn        IV/41        47,90 m2 –  parter         3p+k  wartość rynkowa lok.        118.000,00 zł
  2. Wyszyńskiego        8/83        48,00 m2 –  III piętro     3p+k  wartość rynkowa lok.        110.000,00 zł
  3. Tarnowskiego     38A/4A      53,00 m2 –  I piętro        2p+k  wartość rynkowa lok.        126.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwi:

Administracja Osiedla „Tarnowskiego-Rejtana” ul Skłodowskiej 46, tel. (24) 355-26-33

oraz

Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.


Lokale przewidziane są do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na każdy lokal mieszkalny, na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (024) 355-26-17 lub (024) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Uwaga:

Członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni mają pierwszeństwo w nabyciu lokalu. Członek oczekujący winien złożyć oświadczenie, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosić gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności na wymieniony lokal.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?