Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd 2013-12-04 14:21 Kategoria: Przetargi

Powiększ

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż niskociśnieniowych nasad kominowych wentylacyjnych na budynkach mieszkalnych przy ulicach: Oporowska 9, Sowińskiego 5, Tarnowskiego 13, Sikorskiego 11, Jagiełły 7, Grunwaldzka 12B, Łokietka 6 - w RSM „Pionier” w Kutnie w 2014 roku.

Termin realizacji robót do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub 24 355 26 21.

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację : PKO S.A. I Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12. 2013r. do godz. 10.00.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Kutno, dnia 3.12.2013r.

 

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?