Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd 2013-12-04 14:10 Kategoria: Przetargi

Powiększ

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zadaszenia nad balkonami w ilości 355 szt. Daszki aluminiowe malowane proszkowo z wypełnieniem z poliwęglanu dymnego dwukomorowego o grubości 12 mm, dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2014 roku.

Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub 24 355 26 21 .

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację : PKO BP S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.12. 2013r. do godz. 11.00.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Kutno, dnia 28.11.2013r.

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?