Aktualności

W Kutnie powstanie Lokalne Centrum Kompetencji rozwoju firm rodzinnych

2018-11-21 14:43 Kategoria: Aktualności

W Kutnie dzięki współpracy ARRK S.A. ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych będzie realizowany nowy ponadnarodowy projekt dla przedsiębiorczości rodzinnej.

Każdy z nas jest w stanie wymienić kilka firm rodzinnych działających w jego otoczeniu. Funkcjonują one na naszym podwórku, dają pracę lokalnej ludności, często wytwarzają produkty lepszej jakości, ale niestety równie często borykają się z wieloma problemami natury gospodarczej, zarządczej czy kompetencyjnej. Dużym problemem w firmach rodzinnych jest proces sukcesji, związany często z ograniczeniem dostępu do wiedzy w zakresie wykorzystania dobrych praktyk, także tych wypracowywanych w innych krajach.

Środowisko FIRM RODZINNYCH potrzebuje sojuszników, zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości.  

I tu pojawia się Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.,  która razem z Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Związkiem Miast Polskich, Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Official Chamber of Commerce - Industry and Shipping of Seville, realizować będzie ponadnarodowy projekt BUDOWANIA WSPARCIA STRUKTUR POLSKIEGO BIZNESU RODZINNEGO.

Liderem projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej- lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” jest Stowarzyszenie IFR - Inicjatywa Firm Rodzinnych, której hasło brzmi  „Łączymy by budować”.

Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W lipcu br. w Hotelu- Restauracji Rondo odbyło się spotkanie inicjujące prace eksperckie nad projektem, które zgromadziło przedstawicieli partnerów i osoby zaangażowane do jego realizacji. Spotkanie połączone było z podpisaniem umów partnerskich na rzecz realizacji projektu.

-Po wielu miesiącach pracy i przygotowań, nareszcie ruszyliśmy z kolejnym projektem dedykowanym przedsiębiorczości – inaugurację projektu entuzjastycznie obwieszcza na profilu społecznościowym Mariola Grodnicka- Prezes ARRK i Członek Zarządu Krajowego IFR.

Czego dotyczy projekt?

Celem głównym jest opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane już praktyki  partnera hiszpańskiego.

Centra będą stanowiły wsparcie, gdzie przedstawiciele Firm Rodzinnych otrzymają szybką pomoc w przezwyciężaniu jednego z poniższych problemów:

  • sposoby efektywnego zarządzania FR; 
  • dialog międzypokoleniowy i przekazywanie kompetencji  z pokolenia na pokolenie;
  • skuteczne procesy sukcesyjne; 
  • trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania FR; 

Założeniem kluczowym projektu jest współpraca w ramach budowanej (a następnie rozwijanej i umacnianej) sieci partnerstwa, pomiędzy Firmami Rodzinnymi a grupami wsparcia lokalnego: samorządami, uczelniami wyższymi  oraz organizacjami pracodawców i izb gospodarczych.

Modelem wsparcia zostanie objętych 350 Firm Rodzinnych i zostanie on przetestowany w wybranych 7 miastach.

Wśród grupy miast zaproszonych do projektu, znajdzie się 5 zrekrutowanych w trakcie realizacji projektu oraz 2 o wysokim potencjale wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej, reprezentowane przez partnerów projektu i zaproszone do współpracy na etapie opracowania wniosku tj.: Kutno i Kalisz.

KUTNO miastem, w którym pilotażowo wdrożone zostanie Lokalne Centrum Kompetencji!

Na etapie fazy testowej uczestnicy projektu uzyskają wsparcie od zespołu ekspertów zarówno on-line i poprzez spotkania lokalne. Faza wdrożeniowa będzie wiązała się z wypracowaniem 2-letnich Programów Operacyjnych dostosowanych do lokalnych potrzeb i potencjałów. Na tym etapie model testowany będzie właśnie w Kutnie i Kaliszu.  Doświadczenia wynikające z fazy testowej będą stanowiły podstawę do opracowania rekomendacji i posłużą kolejnym 5 miastom w samodzielnym wdrażaniu modelu LCK.

  

  

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?