Aktualności

STAY rozpoczyna przygotowania do międzynarodowego panelu ekspertów

2018-11-21 14:25 Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowym panelu ekspertów organizowanym w dniu 8-9 stycznia 2019 roku w Warszawie w ramach projektu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca (STAY. Supporting Activity for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee - satisfied employer)” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów
 i rekomendowania rozwiązań dotyczących problematyki zarządzania wiekiem. Obecni goście będą mieć okazję podzielenia się swoimi doświadczeniami z odbytych szkoleń, a także wspólnie z ekspertami pracować nad zaleceniami dotyczącymi wdrażania pakietu narzędzi modelu STAY. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w sesjach warsztatowych 
i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Organizatorem panelu jest lider projektu – Uniwersytet Łódzki, natomiast jego aktywnymi uczestnikami będą partnerzy projektu:
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. (Polska)  – instytucja otoczenia biznesu, aktywnie angażująca się w działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w regionie kutnowskim
University of Hull (Wielka Brytania) – uczelnia posiadająca bogate doświadczenie w obszarze badań nad zarządzaniem wiekiem
Instituto de soldadura e qualidade (Portugalia) - wiodąca firma konsultingowa, posiadająca bogate doświadczenie w testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu. 

Do udziału w panelu zaproszeni zostali eksperci zagraniczni, reprezentujący wiodące instytucje europejskie zajmujące się problematyką poruszaną w realizowanym projekcie (m.in. Eurofound, AGE Platform, Cedefop, European Employment Observatory), oraz eksperci krajowi, reprezentujący decydentów, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

W czasie warsztatów i prelekcji planujemy zbudować platformę dialogu i integracji dla krajowych i europejskich środowisk silnie związanych z koncepcją silver economy. 
Niniejszy panel ekspercki będzie formą podsumowania dotychczasowych działań w ramach realizowanego projektu.Udział w panelu jest bezpłatny. 
Szczegóły dotyczące lokalizacji zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?