Aktualności

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-01-30 12:18 Kategoria: Aktualności

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

10 000 zł – 50 000 zł bez wkładu własnego

max 60 miesięcy

max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

osoby pracujące

studenci

osoby bezrobotne

osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego

osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

nabycie nieruchomości zabudowanych,

wykonanie robót budowlanych

nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how

nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek

nabycie środków obrotowych – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych

 

Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: 

http://larr.pl/pozyczki-na-start/pobierz-i-przygotuj-dokumenty-od-pomyslu-do-biznesu/

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?