Aktualności

Kobiety mają trudniej

2017-05-24 11:47 Kategoria: Aktualności

Jak wynika z raportu opracowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn EIGE w krajach należących do Unii Europejskiej tylko 42 procent niewykształconych kobiet znajduje pracę na rynku. W połowie tych przypadków jest to jednak jedynie praca tymczasowa. Według badań zawartych w raporcie w krajach Unii Europejskiej 64 mln obywateli posiada jedynie wykształcenie podstawowe. Znacząco gorzej ze znalezieniem pracy radzą sobie kobiety, których mniej niż połowa znajduje pracę. Niemal połowa z zatrudnionych kobieta jest jednak na rynku pracy zatrudniona tymczasowo.

Nawiązując do raportu, w krajach Unii Europejskiej ponad 8 milionów obywateli z wykształceniem podstawowym nigdy nie pracowało, z czego trzy czwarte osób  stanowią kobiety. Według statystyki 14 procent niewykształconych kobiet i 5 procent mężczyzn pozostaje bezrobotnymi od 10 bądź więcej lat.

Eksperci z Europejskiego Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn uważają, że główną przyczyną takiego rezultatu jest kryzys zatrudnienia osób młodych w państwach UE, co skutkuje ich długotrwałym bezrobociem. Oznaczać to może, że w perspektywie najbliższych lat Unia Europejska będzie miała trudność z osiągnięciem zakładanego poziomu wzrostu zatrudnienia. W związku z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych większość z danej grupy narażona jest na pracę tymczasową, najczęściej w niepełnym wymiarze godzinowym i mało płatną. Oznaczać to może brak stabilności zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa. Około 45 procent kobiet z wykształceniem podstawowym pracuje obecnie dorywczo, gdzie dla porównania zaledwie co 4 mężczyzna jest zatrudniony na podobnych warunkach. Analogiczną sytuację można zaobserwować w pozostałych grupach, niezależnie od wykształcenia, gdzie średnio co czwarta kobieta pracuje tymczasowo.

Nawiązując do szacunkowych danych z europejskiego rynku pracy, w najbliższym czasie w krajach Unii zabraknie pracowników z wysokimi kwalifikacjami, głównie w  takich dziedzinach jak nauki ścisłe, nowoczesne technologie, inżynieria i matematyka. W związku z brakiem odpowiedniego wykształcenia rynek ten jest niemal całkowicie zamknięty dla osób posiadających wykształcenie podstawowe, w tym w dużej części dla kobiet.

 

Źródło: PAP

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?