Aktualności

Ostatnie dni rozliczenia z fiskusem

2017-04-28 15:49 Kategoria: Aktualności

W tym roku termin złożenia deklaracji podatkowej upływa 2 maja. Jeśli zapomnieliśmy odliczyć ulgę do już włożonej deklaracji, zawsze można jeszcze złożyć korektę zeznania podatkowego.

Na ulgę prorodzinną mogą liczyć rodzice i opiekunowie dziecka – przy jednym dziecku można odliczyć ponad 1,1 tys. zł. Nawet 1,5 tys. zyskają ci, którzy odkładają pieniądze na IKZE, a na 760 zł mogą liczyć użytkownicy internetu, którzy jeszcze nie korzystali z ulgi. Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają również darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tylko w 2016 roku Polacy odliczyli od podatku łącznie 6,4 mld zł.

Limit dochodów dla rodziców i opiekunów jednego dziecka wynosi 112 tys. zł (56 tys. zł w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko). W przypadku większej liczby pociech limity już nie obowiązują. Wówczas na pierwsze i drugie dziecko można uzyskać nieco ponad 1,1 tys. zł, na trzecie dziecko – 2 tys. zł i po 2,7 tys. zł na czwarte i każde kolejne. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki.

Dodatkowo rodzice, którzy korzystają z publicznej lub prywatnej opieki nad dziećmi, mogą skorzystać z ulgi na żłobki i przedszkola. Wydatki na ten cel mogą pokryć dzięki nieopodatkowanym świadczeniom od pracodawcy. Na żłobki i opiekunów dziennych rodzice dostaną maksymalnie 400 zł miesięcznie, a na przedszkola – 200 zł.

Przy oszczędzaniu na IKZE można maksymalnie uzyskać 1,5 tys. zł, choć dotyczy to osób, których roczne dochody przewyższają 85,5 tys. zł, a w związku z tym płacą 32-proc. podatek. Pozostałe osoby odzyskają do 875 zł. Nieco więcej, bo 920 zł będzie można odzyskać za wpłaty dokonane w 2017 roku przy rozliczeniu w 2018 roku. Jak wynika z danych na koniec 2016 roku IKZE miało ponad 643 tys. osób (dane KNF).

Honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa, a wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi (każdy litr krwi to 130 zł). Odliczenie z tego tytułu łączy się z darowiznami na cele kultu religijnego. W sumie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. W ramach finansowania celów kultu religijnego wesprzeć można kościoły czy związki religijne. Przy wsparciu instytucji kościelnych w działaniach charytatywno-opiekuńczych ulga może być odliczona w całości, istotne przy tym jest potwierdzenie przekazanych darowizn.

Odliczyć można jedynie koszty użytkowania sieci. Oznacza to, że podatnikom nie przysługuje ulga z tytułu instalacji, modernizacji czy rozbudowy infrastruktury dostępu do internetu. Maksymalnie można odzyskać 760 zł, jednak pod warunkiem że z sieci korzysta się w celach prywatnych.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?